AgriMedia cung cấp một giải pháp tổng thể cho ngành sản xuất nông nghiệp dựa trên các điều kiện thời tiết chính xác bao gồm giám sát các thông số thời tiết đã qua, kết hợp với dự báo thời tiết sắp tới nhằm cảnh báo các thiên tai liên quan thời tiết, cảnh báo sâu bệnh và tối ưu lịch nông vụ. Ứng dụng cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất lớn hoặc theo chuỗi.

611x406

– Giám sát chất lượng đầu vào của điều kiện sản xuất sản xuất: đất trồng, nước tưới, nước sơ chế
– Giám sát chính xác khí tượng nông nghiệp đã qua, dự báo thời tiết sắp tới để tối ưu lịch nông vụ, kiểm tra điều kiện phát triển của cây trồng.
– Cảnh báo điều kiện thời tiết cực đoan, cảnh báo sâu bệnh hại, đưa ra giải pháp với từng tình huống cụ thể
– Quản lý canh tác, giám sát và ghi lại mọi hoạt động canh tác, giám sát tuân thủ quy trình canh tác
– Quản lý vật tư nông nghiệp, đầu vào, đầu ra, tiêu hao, liều lượng.
– Kênh thông tin tương tác thông suốt, cập nhật tức thời qua SMS, email tình hình hoạt động canh tác chung, thông tin cảnh báo
– Quản lý thu hoạch, năng suất cây trồng, in tem mác thương hiệu sản phẩm, QR code truy xuất minh bạch nguồn gốc.
Triển khai:
– Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc thời tiết với 8 thông số cơ bản: Nhiệt độ, độ ẩm, độ bức xạ, độ ướt lá, lượng mưa, hướng gió, tốc độ gió, độ ẩm đất.
– Cung cấp các thông tin về thời tiết tiểu vùng tại địa điểm lắp đặt trạm, dự báo thời tiết 24h và 6 ngày.
– Cung cấp mô hình sâu bệnh: Dựa trên các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, độ ướt lá, độ bức xạ, lượng mưa để đưa ra các mô hình sâu bệnh trên hơn 80 loại cây trồng: rau ăn lá, cà chua, khoai tây, dưa chuột, cam, chanh, bưởi, lúa…
– Cung cấp hệ thống quản trị Web và ứng dụng mobile để thao tác các nghiệp vụ quản trị sản xuất và lịch nông vụ, nhật ký canh tác điện tử, truy xuất minh bạch nguồn gốc nông sản.