Trên chặng đường 7 năm phát triển, WeatherPlus luôn tìm kiếm các giải pháp quản trị doanh nghiệp tinh gọn và hiệu quả nhất. Bên cạnh những giải pháp tự xây dựng thì Base.vn là 1 trong những giải pháp sử dụng giải pháp ngoài mà WeatherPlus cảm thấy hiệu quả nhất.

Quản trị doanh nghiệp là chìa khóa của thành công

Quản trị doanh nghiệp không đơn giản chỉ là người lãnh đạo, đưa ra quyết định và điều phối các hoạt động của doanh nghiệp. Họ còn là người tạo ra không khí làm việc, định hình lại cơ cấu, tổ chức của một doanh nghiệp và có phương tiện sử dụng theo dõi dễ dàng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, WeatherPlus đã đánh giá cao tầm quan trọng của quản trị nội bộ trong việc nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả kinh doanh. WeatherPlus quan tâm đến việc xây dựng quy trình, báo cáo, đề xuất làm sao cho hiệu quả và tối ưu được. Đồng thời là công ty công nghệ, Weatherplus cũng tiên phong tạo ra các sản phẩm do chính nội tại công ty sản xuất như tools nội bộ: Hỗ trợ công việc báo cáo, chấm công, chấm KPI…v.v Tuy nhiên chưa giải quyết được bài toán về việc xây dựng OKR/KPI hiệu quả.

Dần dần, số lượng nhân sự tăng lên và hoạt động kinh doanh cũng đa dạng hơn, nhiều dự án hơn nên các công cụ cũ không đáp ứng được nên tìm hiểu và quyết định lựa chọn Base.

Hiện thực hóa mục tiêu bằng công cụ toàn diện

WeatherPlus hiện đang áp dụng Base Wework, Workflow, Request để xử lý công việc, quy trình, đề xuất. Ví dụ khi dùng Base Wework, thành viên trong công ty chủ động theo dõi được các công việc và deadline cá nhân. Việc trao đổi cũng dễ dàng hơn nhiều vì mọi người đều có thể tương tác ở ngay trong từng luồng công việc trên ứng dụng.

Ngoài ra, WeatherPlus đã lựa chọn Base Goal – một ứng dụng quản trị mục tiêu để quản lý OKR của mình. Trước đây mọi người chỉ quan tâm công việc có được hoàn thành hay không mà chưa có cái nhìn tổng quan về công việc đã đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung của phòng ban, của công ty mình.

Giờ đây khi mọi thông tin đã được minh bạch hóa trên Base Goal, mỗi nhân sự hiểu được tính liên kết giữa mục tiêu cá nhân & mục tiêu lớn của doanh nghiệp. Ứng dụng cũng đã giúp nhân viên trong công ty xác định đâu là công việc ưu tiên cần được thực hiện, cách thức thực hiện, từ đó tập trung sức lao động, tránh lãng phí nguồn lực.

Xây dựng va quản trị doanh nghiệp toàn diện hay không phụ thuôc vào người lãnh đạo và sự đồng lòng của nhân viên. Chúc các doanh nghiệp thành công!