Quy trình tuyển dụng

Bước 1: Ứng tuyển

Ứng viên quan tâm tìm hiểu về các vị trí tuyển dụng làm việc của công ty xem thông tin tại mục Tin Tuyển dụng.

Khi tham gia ứng tuyển ứng viên chuẩn bị CV xin việc và gửi về địa chỉ sau:

Tiêu đề thư: [WeatherPlus] Vị trí ứng tuyển – Họ và tên
SĐT liên hệ: 0914328889
CV gửi về mail: tuyendung@weatherplus.vn

 

 

 

Bước 2: Sơ tuyển

Sau khi ứng viên nộp hồ sơ, bộ phận Hành chính Nhân sự sẽ tiến hành tập hợp và sàng lọc hồ sơ để lựa chọn những ứng viên có thông tin phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng và gửi thư mời phỏng vấn.

Lưu ý: Công ty WeatherPlus chỉ liên hệ qua mail hoặc điện thoại đối với các hồ sơ đạt yêu cầu sơ tuyển.

Bước 3: Kiểm tra – Phỏng vấn

1. Thành phần phỏng vấn
Với vị trí là Nhân viên, Chuyên viên

Ứng viên trải qua 1 vòng phỏng vấn do Trưởng bộ phận đề xuất tuyển dụng và phòng Hành chính Nhân sự phỏng vấn.

Với vị trí từ Phó phòng trở lên

Ứng viên sẽ trải qua 2 vòng phỏng vấn.

  • Vòng 1: Do trưởng bộ phận đề xuất tuyển dụng và phòng Hành chính Nhân sự phỏng vấn.
  • Vòng 2: Trưởng bộ phận và CEO/COO phỏng vấn.
2. Kiểm tra – Phỏng vấn
  • Ứng viên sẽ tiến hành làm bài kiểm tra khoảng 30 phút (tùy từng vị trí).
  • Sau khi ứng viên hoàn thành bài kiểm tra sẽ được mời vào phòng phỏng vấn
  • Sau phỏng vấn, bộ phận yêu cầu tuyển dụng gửi phiếu phỏng vấn và bài kiểm tra cho phòng HCN

Bước 4: Thông báo trúng tuyển & hoàn thiện hồ sơ

Với các ứng viên trúng tuyển, bộ phận HCNS sẽ gửi thư chúc mừng và mời làm việc. Với ứng viên không trúng tuyển, bộ phận HCNS sẽ gửi thông báo phản hồi và thư cảm ơn ứng viên đã quan tâm đến Công ty.

'