Tầm nhìn – Sứ mệnh

Mục tiêu của WeatherPlus là trở thành doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu thị trường. Chúng tôi đồng hành cùng các cơ quan, ban ngành, các đối tác trong nước và quốc tế để tạo nên những sản phẩm thời tiết chất lượng cao, nhằm ứng dụng cho các ngành kinh tế và góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội.

WeatherPlus mong muốn dần đưa các ứng dụng của Thời tiết tiếp cận gần gũi hơn với đời sống và xã hội
thông qua các sản phẩm, dịch vụ thời tiết tin cậy.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

WeatherPlus đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thời tiết tin cậy nhất tại Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh

Sáng tạo không ngừng nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thời tiết tin cậy hướng đến mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng và lợi ích cho xã hội.

Tầm nhìn – Sứ mệnh
'