Áp dụng công nghệ cao để dự báo thời tiết kết hợp kiến thức chuyên môn sâu về nông nghiệp tạo ra giải pháp hữu hiệu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở miền núi. Trạm quan trắc thời tiết Imetos của WeatherPlus đã đồng hành cùng bà con ở đây từ năm 2018. Cùng xem video dưới đây để tìm hiểu thêm!